Belépés
FõoldalKeresésOldalakHirdetésekNévjegyekRegisztrációBelépés
Néptáncegyüttes
Daloskönyv
Nyitózenéink
Koreográfiáinkból
Kedvenceink
Hangoskönyv
Galéria
Fellépések
Patak község
Hagyományőrzés
Egyesület
Kapcsolat
Támogatóink
Jogi információk

Itt a néptáncegyüttes repertoárjában szereplő táncok alapjául szolgáló népdalok szövegei olvashatók.

Domaházi karikázó

Domaházán kidobolta a bíró
Rózsafával tüzel a szolgabíró
Fogok én még rózsafával tüzelni
Ki elhagyott, fog igazán szeretni.

Szombat este kinyittam az ablakot
Onnan néztem a ragyogó csillagot
Ahány csillag ragyogott fenn az égen
Annyi csóktól maradtam el a héten.

A csillagok ha beszélni tudnának,
A lányokról mindent kimondanának.
Elmondanák azt a titkos beszédet,
Amit ketten szombat este beszéltek.

**********

De sok árva csanál csípta meg a kezemet
Elrabolták tőlem a régi szeretőmet
Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette
Annak adta oda, aki megérdemelte

******************************************
Domaházi híres legény, majd meghal a lányér’ szegény
Mégsem meri azt mondani, meg kellene házasodni.

Szőke legény kökény szeme, vitt engem a szerelembe
Rám mosolyog piros szája nyíló hajnal az orcája.

**********
Sok irigyem a faluba, kettő, három egy kapuba
El akarnak veszejteni, jó az Isten nem engedi.

Sokat kértelek a jóra, ne menj a kocsmaajtóba
Mert betörik a fejedet, kutyák isszák a véredet.

**********
Pince, pince, tizenhárom sor pince
Abban mulat három barna menyecske
Illik a hajlik a göndör haja, haja, százfele hajlik a gyönge vállára
De szeretnék véle menni a bálba.

Öt literes korsó van a kezembe
Barna legény csak te vagy az eszembe
Illik a hajlik a göndör haja, haja, százfele hajlik a gyönge vállára
De szeretnék véle menni a bálba.


**********

Domaházi lassú csárdás

Beteg vagyok, megrúgott egy pej ló,
Nem vagyok én lóra termett fickó,
Szerelemre szült az anyám, mégis mostoha volt hozzám,
Nem gyógyít meg csak a régi rózsám.

A Tiszának a túlsó oldalán,
Szénát kaszál egy szép barna kislány,
De szeretnék általmenni, megölelni, megcsókolni,
Karjai közt magam kipihenni.

**********

Kelet felől jön egy fekete hintó,
Abban ül a járás főszolgabíró,
Jobb kezében ihaha, van a magyar korona,
Bal kezében besorozó cédula.

Megállj bíró, nem iszom a borodból,
Inkább iszom a kanális folyóból,
Inkább iszom a vizet, Tiszából a jegeset,
Szenvedtem én a babámért eleget.

**********

Rimóci karikázó

A rimóci utca végig de sáros,
Nékem azon végigmenni de bajos,
Rágondolok én a régi babámra,
Fáj a szívem majd meghalok utána.

Bimbó voltam, mikor én megszülettem,
Rózsa lettem, mire felnevelődtem,
Kinyíltam a szeretőm ablakába,
Elhervadok Rimócnak falujába.

**********

Három szál vesszőre tapodtam,
Jaj, de nagy méregre találtam,
Vagy életem, vagy halálom,
Vagy tetőled el kell válnom, édes galambom.

Gyertek lányok ki a szőlőbe,
Szedjünk szőlőt a zsebkendőbe,
Csörgős diót a zsebünkbe,
Hadd csörögjön az a dió, sej a zsebünkbe.

**********

Nincsen kedvem babám, mer’ elvitte a fecske,
Valamelyik száraz ágra tette,
Száraz ágnak sosem lesz virága,
Gyáva az a legény, kit elhagy a babája.

Nem bánnám, ha mindig szombat este volna,
Hogy a babám mindig nálam volna,
Kivarrom a nevem az inged elejére,
Ha felveszed babám, csak én jussak eszedbe.

**********

Szép a fekete szőlő sorjába,
Szép a rimóci lány gyócsingvállba,
Megismerik amőre csak járnak,
Nincsen párja a rimóci lánynak.

**********

Rimóci lassú és friss csárdás

Jaj, Istenem de szomorú sorsa van egy lyánnak,
A bánatát titkolni kell, nem mondhatja másnak,
De a legény a bánatát nótára lerakja,
Alkonyattól virradatig cigánnyal húzatja.

Kicsi házunk tetejére rászállott egy gólya,
Engemet egy barna legény tanított a csókra,
Ne tanítgass barna legény, nem leszek a tied,
Édesanyám nem engedi, hogy a tied legyek.

A rimóci temetőbe beszélek a csősszel,
Ássa meg az én síromat kint a temetőbe,,
Egy sír helyett kettőt ásson, mer’ egy kevés nékem,
Egyiket a szeretőmnek a másikat nékem.

**********

Szatmári lassú és friss csárdás

Zöld erdőbe’ de magos, zöld erdőbe’ de magos a juharfa,
Kicsi madár, ejehaj, kicsi madár a fészkét odarakja,
Az erdei madárnak is van párja,
Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok árva.

Rózsa, rózsa ejehaj, rózsa, rózsa, tearózsa levele,
Nem beszéltem ejehaj, nem beszéltem a babámmal az este,
A zsebkendőm is nála van a zsebébe’,
Visszahozza, ejehaj, visszahozza, ha akarja az este.

**********

Szakácsasszony, ejnye, ejnye, ejnye, de szennyes a kötője eleje,
Mossa ki a kötője elejét, úgy várja a megtisztelt vendégét.

A csepp utcán végestelen-végig, minden kiskapuban virág nyílik,
Minden kisajtóba’ de kettő-három, csak az enyém hervadt el a nyáron.
Minden kiskapuba’ kettő-három, csak az enyém hervadt el a nyáron.

**********

Felültem a kemencére, leégett a szoknyám széle,
Széle, a széle, a szoknyám széle, megver az uram estére.

Nem ettem én ma egyebet, csak egy fazék aludttejet,
Az is csak úgy kanál nélkül, megélek a babám nélkül.

**********

Eltörött a kutam gémje, hogy itatok meg estére,
Pántlikát kötözök rája, mégis megitatok mára.

**********

Kék a szőlő, de édes, ez a kislány de kényes,
Azért van olyan nagyra, barna legény a galambja.

Ej, menyecske, menyecske, menyecske, hány esztendős lehetsz te,
Tizenhárom, meg egy fél, talán tizennegyed fél.

**********

Délalföldi

Széles Tisza vize, keskeny palló rajta,
Ne menj arra rózsám, mer’ leesel róla.

Nem esek, nem esek, a Tisza vizébe,
Inkább esek rózsám véled szerelembe.

Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem,
Mér’ meg nem termettél minden fa tetején.

Minden fa tetején, diófa levelén,
Hogy szakajtott volna minden szegény legény.

Én is szakajtottam, de elszalasztottam,
Utána futottam, de meg nem foghattam.

**********

A tápai halastó, halastó, beleestem kocsistól, lovastól,
Jaj Istenem, ki vesz ki, sej, de ki vesz ki,
Sajnál-e még engemet valaki.

A szegedi híd alatt, híd alatt, kifogták a rózsámat, rózsámat,
Három arany gyűrű van, van az ujjába,
Százszor eszembe jut egy órába.

**********

Ez a kislány úgy éli világát,
Míg az anyja aluszik, süti a pogácsát,
Pirosra, fehérre, várja a babáját estére.

Ez a legény úgy éli világát,
Míg az apja otthon nincs, lopja a búzáját,
Ellopja, eladja, ráncos szárú csizmát vesz rajta.

**********

Zöld a búza, zöld az árpa, lehajlik a földre,
Az én keserves sírásom elhallik messzire,
Elhallik a kisangyalom sötét ablakába,
Fáj a szívem, sír a lelkem, meghalok utána.

Ha csakugyan, ha csakugyan meg kell annak lenni,
Hogy énnékem szép Szentesből el kell masírozni,
Benne hagyom kisangyalom híremet nevemet,
Benne hagyom kisangyalom a régi szeretőmet.

**********

Kisterenyei lassú és friss csárdás

Ha az a nagy csárda, túl a Tiszán volna,
A sok juhászlegény mind borivó volna,
A nagy asztal mellett a csikósok ülnek,
Arra a kocsmáros szépen hegedülget.

**********
Hideg sincsen, mégis befagyott a tó,
Szeretőm sincs, mégis rólam van a szó,
Hát, ha még egy szép szeretőt tartanék,
Egész világ rólam törné az eszét.

Kalapomba fekete pántlika van,
Szeretőmnek de jó édesanyja van,
Akkor menek hozzá, mikor akarok,
Be is ereszt, ha egyszer kopogtatok.

**********

Szilágysági

Jaj Istenem be víg voltam az előtt,
Míg a babám járt el a kapum előtt,
De mióta nem láttam a babámat,
Megöl engem a keserű nagy bánat.

Én az éjjel nem aludtam egy órát,
Hallgattam a régi babám panaszát.
Éjfél után kezdtem elszenderedni,
De sokat kell egy legényért szenvedni.

**********

Délalföldi csárdás

Sárga rigó fölszállott a fára,
Búsul szegény, elhagyta a párja,
Engemet is elhagyott a babám,
Árva vagyok, mint a rigó madár.

Búza, búza, de szép tábla búza,
Vége kinyúl a nagy országútra,
Kistápai legények aratják,
Jaj, de szépen asztagba is rakják.

Árpa, árpa, de szép tábla árpa,
Közepébe van egy száraz nyárfa,
Száraz nyárfa megvan levél nélkül,
Én is megvagyok szerető nélkül.

**********
Verje meg az Isten azt az édesanyát,
Aki katonának neveli a fiát,
Húsz évig neveli világ pompájával,
Húsz év után pedig öltözteti gyászba.

Amerre én járok, még a fák is sírnak,
Gyönge ágaikról, zöld levelek hullnak,
Hulljatok, levelek, rejtsetek el engem,
Mer’ az én kedvesem mást szeret nem engem.

**********

Sárközi ugrós

Meghalt a béres,
oda a béres,
nincs ki mondja az ökörnek,
haj-hej-re rendes.

Meghalt a gulyás,
oda a gulyás,
nincs ki mondja a tehénnek,
hajrá te Villás.

Meghalt a juhász,
oda a juhász,
nincs ki mondja a pulinak,
tereld el a falkát.

**********

Loptam lovat, lopok is,
Ha fölakasztanak is,
Úgyis mit ér az élet,
Ha a rózsám nem szeret.

A tamási hegy alatt
Vásár esett az alatt,
Árulom a lovamat,
Lovam mellett magamat.

Kerek az én kalapom,
Kerekebbre szabatom.
Kicsi az én kalapom,
Könnyen megcsókolhatom.

**********
Uccu dárom madárom,
Kapuba vár a párom,
Kettő vagy három,
Kapuba vár a párom.

Haja cicám a lelki,
Málélisztes a térdi,
Hej, dudálj, ma dudálj,
Holnap mindig aludjál.

**********
Hol jártál az éjjel cinegemadár,
Ablakodban háltam kedves violám,
Mért be nem jöttél cinegemadár,
Féltem az uradtól kedves violám.

Nincs itthon az uram, cinegemadár,
Gemenci erdőbe hidakat csinál,
Jó lovai vannak, hamar hazaér,
Jaj, lesz nekünk rózsám, hogyha itten ér.

Rossz lovai vannak, nem ér ma haza
Mulathatunk, rózsám, egész éjszaka.

**********

Akkor szép a disznó orra, mikor túr mikor túr,
Nem vagyok én Bogyiszlóba’ földesúr, földesúr,
Szép a farka disznó farka karikás, karikás,
Leszek én még Bogyiszlóba’ árendás, árendás.

Mén a kocsi, mén a kocsi agyagér' agyagér'
Cigány kocsis pokolra mén homokér' homokér'
Úgy meghalok kisangyalom magadér' magadér'
Azér' a szép göndörödő hajadér' hajadér'.

****************************

Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri,
Csiszeg-csoszog a tetű, násznagy akar lenni.
Odaugrik a bolha, vőfély akar lenni,
Mindenféle csúf bogár vendég akar lenni.

Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás,
Dongódarázs a brúgós, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát,
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.

**********
Kondástánc

A csikósok, a gulyások kék lajbiba járnak,
Azok élik világukat, akik ketten hálnak,
Lám én szegény szolgalegény, csak egyedül hálok,
Akármerre tapogatok csak falat találok

Mindenkinek van babája, csak énnékem nincsen,
Kinek kettő, kinek három, nékem egy se nincsen,
Ha az Isten egyet adna, jaj, de megbecsülném,
Kezét-lábát összekötném, a füstre föltenném.

**********
A cipellő, meg a tutyi, elment kukoricát lopni
Ragyogó csillagom,
A cipellő hazaszalad, a tutyi meg odamaradt
Ragyogó csillagom.

A Csicsóné három lánya, mind a három egy szoknyába
Ragyogó csillagom,
Mind a három híres dáma, háromnak van egy szoknyája
Ragyogó csillagom.

Aktuális
Fellépéseink
Rólunk írták
Köszöntő
developed by Centrumnet Systems